Nederlands Openlucht Museum

SEMdesign heeft meegedaan met een project van ARCCI voor het Nederlands Openlucht Museum.

 

ARCCI, Arnhems Centrum voor Creatieve Economie & Innovatie (onderdeel van ArtEZ hogeschool voor de kunsten en Hogeschool Arnhem/Nijmegen), heeft onder de titel Open Minds Open Sources (OMOS) een programma geformuleerd met als doel te komen tot een innovatieve samenwerking tussen ontwerpers en producenten. Streven is een duurzame vorm van samenwerking waarin ontwerpers kennis kunnen delen over diverse vormen van (historische) productie. Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) is benaderd omdat ze binnen het programma een interessante positie kan innemen. 
In overleg met de directie van het NOM is een project voor ontwerpers geformuleerd om via een kennismakingsdag en een ideeëngeneratie nieuwe concepten voor producten/diensten te ontwikkelen voor het museum met de nadrukkelijke intentie één of meerdere hiervan daadwerkelijk te realiseren. 

SEMdesign heeft meegedaan aan de kennismakingsdag en de ideeëngeneratie en is hierna samen met Jeroen Bomers geselecteerd om hun project 'Toolbox' uit te werken voor de tweede ronden. De schetsontwerpen die hier uit voort zijn gekomen zijn gepresenteerd aan het NOM. Wordt vervolgd...